Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem walutowym?

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem walutowym?

Sprzedaż mieszkania w kredycie walutowym jest jak najbardziej możliwa. Wydaje się dość trudnym przedsięwzięciem (ale nie niewykonalnym). Musimy nastawić się na nieco więcej formalności i ewentualnych kwestii do rozwiązania.

Większość banków nie powinno stwarzać problemów z wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości. Niektóre placówki zastrzegają sobie jednak prawo do wydania indywidualnej decyzji. Najpierw muszą sprawdzić sytuację finansową przyszłego nabywcy, obecną wartość nieruchomości i saldo zadłużenia. 

Niemałym problemem mogą być za to zmieniające się kursy walut. Wartość zobowiązania bank przelicza według aktualnych notowań. To może zwiększyć wartość zobowiązania pozostającego do spłaty. Przy czym zaznaczmy, że wartość mieszkania się nie zwiększy. Co to oznacza? W dniu sprzedaży kwota jaką otrzymamy za naszą nieruchomość, może być niewystarczająca, aby pokryć zobowiązanie wynikające z kredytu hipotecznego. Ten element trzeba mieć koniecznie na względzie przy podjęciu decyzji o sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem walutowym.

Dużym wyzwaniem może nie być jednak wartość nieruchomości czy śledzenie rynku finansowego z oczekiwaniem na atrakcyjne kursy walut, a samo znalezienie nabywcy.

Spójrzmy w ten sposób: jeśli kurs walut przełoży się na wysokość zobowiązania do spłaty, zwiększymy cenę za mieszkanie, aby było to opłacalne. Dodatkowo, przyszłego właściciela mieszkania może wystraszyć myśl, że bez spłaty całości kredytu, hipoteka nie zostanie wykreślona.

Zaczynając procedurę sprzedaży powinniśmy przestrzegać kilku formalności. Przede wszystkim musimy otrzymać od banku zaświadczenie, w którym zawarte są informację na temat wysokości salda kredytu, dodatkowe koszty oraz numer rachunku, na który należy wpłacić zobowiązanie. W drugiej kolejności jest spłata zobowiązania, czyli całkowita spłata kredytu walutowego. Gdy cena, za którą sprzedaliśmy mieszkanie, jest niższa niż wartość zadłużenia, a nie dysponujemy gotówką by pokryć tą część  kredytu, możemy starać się o przeniesienie kredytu w walucie obcej na inną naszą nieruchomość. Po całkowitej spłacie kredytu należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Następuje ono zawsze wtedy, gdy dokonamy całkowej spłaty kredytu, sprzedamy nieruchomość lub zdecydujemy się na refinansowanie kredytu w innym banku.