Bezpieczne hasło w kantorze internetowym

Bezpieczne hasło w kantorze internetowym

Korzystając z Internetu używanie haseł stało się normą. Potrzebujemy ich logując się do poczty, komputera służbowego, do różnych aplikacji i portali, do bankowości elektronicznej. Towarzyszą nam w tak wielu czynnościach, ze często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mamy ich tak wiele. Stały się rzeczą oczywistą i czymś naturalnym. Pamiętajmy jednak, że hasło to nasze pierwsze i podstawowe zabezpieczenie. Jak zatem musi wyglądać by było bezpieczne?

Dobre hasło, aby spełniało swoją najważniejszą funkcję, musi być „silne”. Oznacza to, że powinno składać się co najmniej 12 znaków, posiadać dużą i małą literę, cyfry i znaki specjalne.

Niestety, zazwyczaj wybieramy najprostszą drogę do wymyślenia co raz to nowego zabezpieczenia. Do najpopularniejszych należą: ciąg następujących po sobie cyfr, np. 1234; „hasło” lub ang. „password”; ciąg liter, np. abcd; imię, data urodzenia nasza, współmałżonka lub dziecka, daty ważnych rocznic. Pamiętajmy jednak, że cyberprzestępcy korzystają z zaawansowanych narzędzi do łamania haseł, a obecne procesory instalowane w komputerach sprawdzają setki milionów kombinacji na sekundę.

Realnie najlepszą ochronę stanowią zabezpieczenia powyżej 10 znaków. Jeśli hasło jest bardziej zawiłe, tym lepiej. Niemniej jest wtedy trudniejsze do zapamiętania.

Specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa polecają użycie dobrze znanego nam cytatu, z wstawionymi gdzieniegdzie specjalnymi znakami czy cyframi. Hasło spełnia wówczas wymogi „silnego hasła”: jest długie, trudne do złamania, posiada wspomniane powyżej cyfry i znaki specjale. A co najważniejsze: jest prostsze do zapamiętania, np. kT0pierwsz!ten7epsz! (kto pierwszy ten lepszy).

Hasło to nasze pierwsze zabezpieczenie przed oszustami. Musimy pamiętać także o bezpiecznym przechowywaniu swoich danych do logowania oraz nieudostępnianiu ich osobom trzecim. Oczywiście nigdy nie będziemy w 100 procentach ubezpieczeni, jednak przestrzeganie podstawowych zasad może pomóc nam w obronie, sprawić, że ewentualny cyberatak zajmie hakerowi bardzo czasu albo będzie dość ryzykowny oraz zwiększy nasze szanse na wykrycie próby popełnienia przestępstwa, a tym samym ochroni nasze dane, finanse i informacje.

Podstawowe zasady bezpiecznego hasła:

  • używaj cyfry, litery, znaki specjalne,
  • używaj dużych i małych liter (niekoniecznie duża litera musi zaczynać),
  • podmieniaj niektóre litery na znaki specjalne i ułóż je tak, aby nie było prosto ich odczytać,
  • im więcej znaków zastosujesz, tym lepiej,
  • nie stosuj ciągów liter lub cyfr tworzących popularne nazwy, a także wyrazów, takich jak imiona, nazwy własne, miasto zamieszkania czy urodzenia, daty urodzenia, kolejne liczy czy litery,
  • skorzystaj z przypadkowych słów, jakie przyjdą Ci do głowy lub z dobrze znanych sobie cytatów, indywidualnych powiedzeń, tytułów filmów lub książek,
  • do każdego konta utwórz zupełnie inne hasło.